รถยนต์

บริการให้เช่ารถยนต์จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น ราคาประหยัด รถใหม่ สะอาด ​

มีบริการรับ-ส่ง ทั้งตัวเมือ​งและสนามบินอุดรธานี-ขอนแก่น​

Honda Brio

 

รายวัน:             800  THB

รายอาทิตย์:    4,900 THB

รายเดือน:     16,500 THB

เงินมัดจำ:    3,000 THB

*** ราคานี้ยังไม่รวมประกันภัยชั้น 1

หากต้องการเพิ่มประกันภัยชั้น 1 ราคา 200 บาท/วัน โดยต้องแจ้งทางบริษัทเมื่อทำการจอง

 

5       2      AT      1.2       5

Mazda 2

 

รายวัน:             1,000  THB

รายอาทิตย์:       6,000 THB

รายเดือน:          20,00 THB

 

เงินมัดจำ:    3,000 THB

*** ราคานี้ยังไม่รวมประกันภัยชั้น 1

หากต้องการเพิ่มประกันภัยชั้น 1 ราคา 200 บาท/วัน ต้องแจ้งทางบริษัทเมื่อทำการจอง

 

5       3      AT      1.3       4

เว็บไซต์นี้ออกแบบโดยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ {Wix } สร้างเว็บไซต์ของคุณเลยวันนี้เริ่มเลย