เงื่อนไขการเช่า
 1. ค่ามัดจำที่ผู้เช่าจะต้องเช่าระ

  • THB 3,000 สำหรับการเช่ารถยนต์ทุกชนิด

  • THB 1,000 สำหรับการเช่ารถจักรยานยนต์ 125 ซีซี

  • THB 2,000 สำหรับการเช่ารถจักรยานยนต์ 150 ซีซี
    

 2. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ: ความคุ้มครองสำหรับรถที่ทำการซื้อประกันภัย

  • รถยนต์ : หากเกิดอุบัติเหตุและผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก ผู้เช่าไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากกรณีที่ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด ผู้เช่าจำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกให้ทางผู้ให้เช่าจำนวน 3,000 บาท

  • รถจักรยานยนต์: หากเกิดอุบัติเหตุและผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก ผู้เช่าไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากกรณีที่ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด ผู้เช่าจำเป็นต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกให้ทางผู้ให้เช่าจำนวน 1,000 บาท

  • หากเกิดอุบัติเหตุ หรือการโจรกรรม ผู้เช่าต้องแจ้งผู้ให้เช่าทันที


   ไม่คุ้มครองในกรณีที่

   • ยางแตก หรือ ยางรั่ว รวมถึงการลากรถ เป็นความเสียหายของสินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้งานของผู้เช่า ผู้เช่าจำเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตัวท่านเอง หากท่านประสงค์ให้ทางผู้ให้เช่าให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน ผู้ให้เช่าอาจมีค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือแต่ละครั้ง

   • หากผู้เช่าขับรถยนต์ที่เช่าในทางที่เปื้อน โคลน หรือ ยางมะตอย จนทำให้เจ้าของรถต้องใช้วิธีล้าง และขัดเคลือบสีพิเศษ ผู้เช่าจำเป็นต้องเสียค่าบริการล้างรถพิเศษเริ่มต้น 500 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทและในกรณีผู้เช่าทำของเหลวหกใส่พรม หรือ อาเจียน ใส่อุปกรณ์ภายในรถยนต์จนทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ผู้เช่าจะต้องเสียค่าบริการในการซัก เบาะ หรือพรม เริ่มต้น1,000บาท สูงสุด 3,000 บาท
     

 3. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหากผู้เช่าไม่ได้ทำการซื้อประกันภัย

  • ผู้เช่าชำระเงินค่าซ่อมเต็มจำนวนตามความเสียหายจริง 

 4. ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบในการเติมน้ำมัน มิฉะนั้นผู้เช่าจะต้องชำระค่าน้ำมันตามจริงที่ได้ใช้ไปและค่าบริการเพิ่มเติมในการเติมน้ำมันเมื่อคืนรถ

 5. ค่าบริการในการเช่าขั้นต่ำคือ 24 ชม. หรือ วัน. Happy Motorbike & Car Rental อนุญาตให้คืนล่าช้าได้ 1 ชั่วโมง ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน

 6. Happy Motorbike & Car Rental สงวนสิทธิ์ในการต่อสัญญาเช่าหากไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้า

 7. หากผู้เช่าต้องการ รับ-คืนรถ นอกเวลาทำการ จะมีค่าบริการเพิ่มเติมดังนี้

 • ช่วงเวลา 22:01 – 24:00 น. ค่าบริการ THB 200  (inc Vat 7%)

 • ช่วงเวลา 00:01 – 05:00 น. ค่าบริการ THB 400 (inc Vat 7%)

เงื่อนไขและเอกสารประกอบการเช่า ดังนี้

 • ผู้เช่าจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

 • บัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (ชาวต่างชาติ)

 • ใบขับขี่ (ยังไม่หมดอายุ)

 

ผู้เช่าตกลงในเงื่อนไขและสัญญาของทาง Happy Motorbike & Car Rental .

Happy Motorbike & Car Rental bookings สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองเป็นรายกรณี

เว็บไซต์นี้ออกแบบโดยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ {Wix } สร้างเว็บไซต์ของคุณเลยวันนี้เริ่มเลย